Marrakech desert tour to Merzouga Sahara desert 3 days


Duration: Marrakech to Merzouga Sahara desert 3 day trip
Location:Marrakech desert tour to Merzouga desert

desert trip from Marrakech to Fes via Merzouga desert 3 days


Duration: 3 D2N overnight desert trip
Location: desert trip from Marrakech to Fes via Merzouga desert

Marrakech Sahara desert tour to Merzouga, camel trekking 4 Days


Duration: 4D3N Overnight Morocco desert trip
Location: Marrakech sahara desert tour to Merzouga